cijene

U našem pansionu imate mogućnost unajmiti sobu s vegetarijanskim doručkom (vegetarijanski puni pansion moguć je samo za vrijeme radionica i tečajeva) ili pak apartman sa samoopskrbom.

© Komaja 1999-2017 / design Komaja