Mindness – novi trend ka duhu

„Wellness“, „selfness“ i „mindness“ su aktualni trendovi na tržištu „svjesnog odmora“. Dok kod „wellnessa“ gost dopušta da mu se uglavnom tjelesno ugodi, kod „selfnessa“ se radi o samo-kompetenciji: sposobnosti da se samog sebe promatra, prosuđuje i mijenja. „Wellness-odmor“ je opuštajući odmor s vremenski ograničenim naknadnim djelovanjem; „selfness-odmor“ cilja na dugoročnu promjenu percipiranja samoga sebe, kao i stava prema životu, koja pomaže gostu da se nakon odmora opuštenije, zdravije i sretnije nosi sa svakodnevicom.
Mindness označava aspekte svijesnosti ovog koncepta: svjesnu njegu jasnog i lijepog duha!

„Na početku je bio WELLNESS. Osjećali smo se pod stresom i htjeli smo si „nešto priuštiti“, kako bismo opustili tijelo i dušu. Zatim je došao SELFNESS: potraga za autentičnim samo-kompetentnim JA. Ali tijelo i duša ne mogu doći u ravnotežu, ako DUH isto tako ne dosegne svoj balans. Stoga predstoji u sljedećim godinama snažno suočavanje sa SVIJEŠĆU. MINDNESS znači: NAUČITI LJEPŠE I PRODUKTIVNIJE MISLITI!“

Matthias Horx, Trend-Report 2005, Institut za budućnost

© Komaja 1999-2013 / design Komaja